Βάλια Ευαγγελινού

Φυσικοθεραπεύτρια - Clinical pilates instructor

Βάλια Ευαγγελινού

Φυσικοθεραπεύτρια - Clinical pilates instructor


Η Βάλια Ευαγγελινού είναι φυσικοθεραπεύτρια, απόφοιτη του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών και μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ). Παρακολούθησε μία σειρά από μεταπτυχιακά σεμινάρια Manual Therapy στον εκπαιδευτικό φορεα Hellenic OMT Diploma, αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από την IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative [Manual] Physical Therapy) η οποία διήρκησε δύο έτη.

Επιπλέον έλαβε μέρος σε μία έρευνα η οποία έχει δημοσιευθεί στο BJSM σχετικά με τις πεποιθήσεις των φυσικοθεραπευτών για τη σωστή στάση σώματος, με το όνομα της να αναγράφεται δίπλα σε ονόματα Φυσικοθεραπευτών παγκοσμίου φήμης και αναγνώρισης.(Korakakis V, O’Sullivan K, O’Sullivan PB, Evagelinou V, Sotiralis Y, Sideris A, Sakellariou K, Karanasios S, Giakas G. (2018) Physiotherapist perceptions of optimal sitting and standing posture. Musculoskelet Sci Pract. Nov 17;39:24-31. doi:10.1016/j.msksp.2018.11.004. [Epub ahead of print] PMID:30469124).

Το 2018, παρακολούθησε σεμινάρια εγκερκριμένα από την BJSM ενισχύοντας τις γνώσεις της στην αθλητική αποκατάσταση και τη θεραπευτική άσκηση. Επιπρόσθετα, συνέχισε τη μετεκπαίδευσή της, στο κλινικό κομμάτι του pilates.

Back to top