Functional Training

Το functional training, ή αλλιώς η λειτουργική προπόνηση, καταλαμβάνει και αυτό με τη σειρά του μια πολύ σημαντική μορφή προπόνησης στο Φυσικοθερα-πευτήριό μας. Απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και γίνεται με τη μορφή ατομικής προπόνησης. Η λειτουργική προπόνηση περιλαμβάνει ασκήσεις με βάρη, ασκήσεις συντονισμού, ισορροπίας και αντοχής καθώς επίσης ανα-πτύσσει την κιναισθησία και την ιδιοδεκτικότητα. Αντλώντας στοιχεία από την καθημερινότητά, τα ενσωματώνει σε ένα πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο γυ-μνάζει το σώμα, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να προσομοιώνει κινήσεις που κάνετε καθημερινά, χωρίς να απομονώνει συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες. Δίνοντας έμφα-ση στην αναπνοή, την ευελιξία και τη δύναμη, τα οφέλη του functional training , καθιστούν το συγκεκριμένο είδος προπόνησης, πολύ πιο αποδοτικό από άλλες προπονήσεις.
Πιο συγκεκριμένα η λειτουργική προπόνηση στόχο της έχει:
1)Tη βελτίωση της στάσης του σώματος και αυξάνει την αντοχή με αποτέλε-σμα η καθιστική ζωή και οι καθημερινές μας δραστηριότητες να να είναι λι-γότερο επιβλαβείς για τις αρθρώσεις και το μυικό σύστημα.
2)Την αύξηση της μυϊκής δύναμης και της μυϊκής μνήμης. Όσο περισσότερο εκτελεί το σώμα σας μια συγκεκριμένη κίνηση ή άσκηση στη διάρκεια μιας προπόνησης υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία, τόσο πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις τις καθημερι-νότητας.
3)Την ενίσχυση του συντονισμού και της ισορροπίας. Οι περισσότερες λει-τουργικές ασκήσεις, δεν πραγματοποιούνται σε συνθήκες ισορροπίας αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επιστράτευση πολλών μυικών ομάδων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μας.

Back to top