Κλινική αξιολόγηση

Η κλινική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης του ασθενούς μέσω παρατήρησης, ψηλάφησης και χρήσης ειδικών δοκιμασιών από τον φυσικοθεραπευτή.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται πρέπει να συνδυαστούν με την παθολογία και το ιστορικό του ασθενούς, ώστε τόσο ο φυσικοθεραπευτής όσο και ο ασθενής να αντιληφθούν τον πραγματικό μηχανισμό και τα αίτια της εκάστοτε πάθησης.

Η κλινική αξιολόγηση αποτελεί μοναδική διαδικασία για τον κάθε ασθενή και οι πληροφορίες που προκύπτουν είναι εξαιρετικά σημαντικές για τον σχεδιασμό ενός πετυχημένου φυσικοθεραπευτικού πλάνου.

Back to top